Teràpia Gestalt a Girona

ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA GIRONA

Teràpia Gestalt individual

El terapeuta acompanya la persona en el seu procés sense dirigir ni interpretar. Respectem que sigui la persona la que descobreixi per si mateixa les seves capacitats i els seus conflictes. La finalitat terapèutica és que la persona desenvolupi els seus propis recursos i habilitats per afrontar els canvis i dificultats de la vida quotidiana.

A qui va dirigit?

01.
Tothom qui vulgui fer un creixement personal

A qui vulgui aprofundir en el seu propi desenvolupament i creixement personal, per aconseguir major autoconeixement.

02.
Persones amb conflictes familiars

A qui vulgui resoldre conflictes de relació amb els pares, fills, parella, etc.

03.
A tohom que hagi petit experiències de depressió, ansietat, etc.

A persones que hagin patit problemes de depressió, ansietat, tristesa, pors, fòbies, estrès, mobbing, bullying inseguretat, baixa autoestima, infelicitat, bloquejos emocionals, obsessions, etc.

Com són les sessions?

Es desenvolupa en sessions de cinquanta minuts a una hora de durada.
Sessions setmanals, quinzenals o mensuals en funció del procés personal de cadascú. Hores concertades.

Durada de les sessions

Durada de la sessió: de 50 minuts a una hora

Inversió

60 € / sessió

Teràpia individual gestalt

Impartit per: 

Ara també online

Conscients de la situació que estem vivint, la pandèmia del coronavirus (COVID-19), creiem oportú poder oferir un espai individual de suport i acompanyament gestàltic via online. Alhora, hem après que la teràpia online ajuda a poder compartir aquelles sensacions, emocions i pensaments que ens poden generar malestar sentint-nos acompanyats des de casa.
ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA GIRONA

Teràpia Gestalt de parella

La teràpia gestalt per a parelles afavoreix una escolta amorosa, possibilita veure a l’altre en la seva totalitat i ofereix una oportunitat per treballar els conflictes i convertir-los en un creixement personal i de la relació.

En les relacions de parella hi intervenen diferents factors que fan que la relació sigui percebuda com a nutritiva o com a limitant. Quan som conscients de com funcionem en la relació poder aconseguir el benestar en la parella, acceptant els nostres límits i potenciant les nostres habilitats.

Durant el procés de teràpia de parella és possible que els terapeutes recomanin començar un procés de teràpia individual. D’aquesta manera podrem enfocar i treballar el desenvolupament personal de cada un individualment i en relació amb l’altre.

Com són les sessions?

Es desenvolupa en sessions de 90 minuts setmanals, quinzenals o mensuals. Durant les sessions de parella hi haurà dos terapeutes per poder donar espai a l’energia masculina i femenina. La coteràpia permet aconseguir una atenció més directa i més equilibrada per tal d’obtenir un acompanyament més complet.

Durada de les sessions

Durada de la sessió: 90 minuts setmanals, quinzenals o mensuals. 

Inversió

90 € / sessió

Impartit per: 

Teràpia de parella a Escola Gestalt de Catalunya Girona
ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA GIRONA

Teràpia Gestalt infantil i adolescents

Acompanyament a infants:

La Teràpia Gestalt infantil té en compte tot el sistema familiar a què pertany l’infant, alhora que realitza un abordatge terapèutic caracteritzat per adaptar-se a la singularitat de cada nen/a. Reconeix que l’infant és un ésser únic i sensible a diferents problemàtiques que es manifesten en ell mateix.

Acompanyament a adolescents:

L’adolescència és l’etapa en la qual ens enfrontem a unes tasques noves, a vegades complexes d’integrar. L’adolescent deixa de tenir els avantatges de l’infant i té els inconvenients de l’adult. Ha de començar a programar la seva vida i prendre decisions per si mateix. La teràpia Gestalt ajuda a desenvolupar l’autoconfiança i a descobrir quins són els seus recursos i les seves eines potenciant les seves capacitats.

Durada de les sessions

Durada de la sessió: de 50 minuts a una hora

Inversió

60 € / sessió

peluix infantil

Impartit per: 

ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA GIRONA

Teràpia Gestalt familiar

En les relacions familiars hi intervenen diferents aspectes que fan que la relació familiar sigui percebuda com a nutritiva o com a limitant, impedint el benestar d’un o més membres de la família. Alguns dels factors que dificulten les relacions familiars poden ser:

– Adquisició de patrons familiars (d’origen o actuals)
– La criança dels fills
– Falta de comunicació assertiva
– Les creences de cada membre familiar
– El caràcter dels diferents tipus de relacions
– La situació personal i moment vital de cadascun dels membres
– Esdeveniments xocants i/o traumàtics
– Pèrdues
– Falta de comunicació assertiva

El procés terapèutic facilita la unió i l’entesa amb els altres.
A l’Escola Gestalt de Catalunya Girona creiem que totes les parts del sistema familiar són importants i hi han de tenir el seu espai. Així podem obtenir una entesa òptima i global i cada membre familiar pot sentir quin és el seu espai d’una manera satisfactòria dins el sistema.
Perquè això pugui sorgir estructurem les teràpies de tal manera que pugui haver-hi un espai per cada un dels membres de manera individual, un espai per a la parella i un espai pel nucli familiar.
Es pacta la freqüència de les sessions en funció de les necessitats del sistema i el moment actual. 
Es desenvolupa en sessions de 90 minuts setmanals, quinzenals o mensuals; exceptuant les individuals que són de 50 minuts a una hora. D’aquesta manera cada un d’ells pot treballar en profunditat el seu jo i alhora el nosaltres com a família.

Com són les sessions?

Es desenvolupa en sessions de 90 minuts setmanals, quinzenals o mensuals; exceptuant les individuals que són de 50 minuts a una hora. D’aquesta manera cada un d’ells pot treballar en profunditat el seu jo i alhora el nosaltres com a família.

Inversió

90 € / mes 

Teràpia familiar

Impartit per: 

ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA GIRONA

Teràpia Grupal Viatge a la Gestalt

Grup de creixement personal on cada mes es treballen diferents temàtiques, enfocades des de la teràpia gestalt grupal.

L’escenari grupal és una eina d’ autoconeixement molt poderosa. Les interaccions interpersonals són de vital importància en el nostre desenvolupament psicològic.

Els grups constitueixen una part essencial de la nostra experiència de desenvolupament. Des de la primera infància ja pertanyem a un grup: la unitat familiar i, després, anem transitant cap a altres: passant per la classe, les persones que ens rodegen a la feina, l’oci, etc.

El grup terapèutic és un microcosmos social on mostrar qui ets, autoobservar-te, compartir reaccions, comprendre la reacció pròpia i la dels altres, donar i rebre observacions… amb l’objectiu de comprendre com influeix la relació en la pròpia sensació de vàlua, amb la construcció de la pròpia imatge.

La forma de treball és a partir d’exercicis dinàmics i vivencials. L’objectiu és prendre consciència i fer-se càrrec d’un mateix/a, de la part de llum i de la part d’ombra. Ampliar la consciència amb l’objectiu d’un millor maneig de les emocions i de la convivència amb un mateix/a. Veure i descobrir les pròpies capacitats i potencialitats.

Objectius

Conèixer i viure la metodologia de la Teràpia Gestalt en grup. Adonar-se i profunditzar en aspectes propis i dinàmiques de relació que generen patiment. Incrementar la consciència sobre les pròpies potencialitats i dificultats. Identificar i expressar emocions i sentiments.

A qui va dirigit?

Mapa mundi en color
01.

A qualsevol persona que estigui interessada en el seu creixement personal, als buscadors/res, a les persones que creguin que el grup els pot facilitar l’autoconeixement.

02.

A qui vol descobrir, mirar les seves dificultats i potencialitats.

03.

A persones que pateixen ansietat, pors, fòbies, depressió…. O persones que sentin que sovint repeteixen una situació i/o conflicte.

04.

Persones que vulguin conèixer la metodologia i les bases de la teràpia gestalt.

Durada de les sessions

Dos dimarts de 19.00 a 21.00h o un dissabte 16.00 a 21:00 h

AGENDA

DIMARTS:
Desembre: 14 i 21
Gener: 11 i 25
Febrer: 8 i 22
Març: 8 i 22
Abril: 5 i 19
Maig: 17 i 31
Juny: 14 i 28

 

DISSABTE:

29 de Gener
26 de Febrer
19 Març
23 Abril
7 de Maig
4 de Juny
Inversió

40 € / mes 

Impartit per: