Formació en Constel·lacions Familiars Sistèmiques

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS: UNA MIRADA QUE ACARONA ELS CORS

Una formació sustentada en uns coneixements, en una pràctica, en unes actituds bàsiques, en uns valors i en una ètica impecable. Des de la humilitat de pertànyer a un moviment molt més gran i amb la confiança bàsica que aquest moviment ens presenta els reptes que podem assumir, ens activa les eines que ens calen, sabent que des de la impecabilitat tot es posa en la línia de l’evolució cap a l’amor que facilita la comunicació, la reconciliació, i dona ales a la vida. Abraçant amb estima i compassió, des del cor, tot allò que es presenti, sigui el que sigui, respectant el lliure albir de tots els éssers, sabent que es fa un acompanyament cap on vol anar la persona sense que els propis interessos i expectatives interfereixin aquest camí.

demana informació

T'informem sense compromís

Matrícula oberta per a la formació en Constel·lacions Familiars Sistèmiques

Les places són limitades, no et quedis sense!

A qui va dirigida la formació en constel·lacions?

01.
Persones interessades
Dirigit a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el coneixement del seu sistema i les seves relacions.
02.
Professionals
A tots els professionals de l’acompanyament emocional que vulguin adquirir eines per acompanyar als altres en el seu camí des d’una mirada sistèmica.

Horaris

Cada curs constarà de 225 h., de les quals 165 h. són presencials i 60 h. són de treball personal (lectures bibliogràfiques, elaboració treballs, participació voluntària a sessions de CF externes, realització dels exercicis proposats, …)

El primer curs  (23/24) tindrà 30 sessions de dijous tardes de les 16:00 a les 21:00, i un residencial de divendres tarda a diumenge matí de 15 h.

L’inici de la formació serà el dijous 5 d’octubre de 2023 i la finalització amb el residencial de tancament els dies 28/29/30 de juny de 2024

No es requereix cap estudi ni formació prèvia.

Com és la formació?

Una formació vivencial, amb moltes dinàmiques per viure en primera persona els continguts de les sessions, i amb molt modelatge pel que fa a l’experiència concreta de les constel·lacions familiars, el primer any conduïdes per l’equip de constel·ladors/res, el segon any realitzades per les persones del grup amb assumptes de persones del grup i acompanyades per l’equip de constel·ladors/res, i el tercer any realitzades amb clients externs i supervisades per l’equip de formadors/res.

Equip de formadors/es

. Constel·ladors/res: Montserrat Clapers, Anna Vila i Carles Parellada
. Teràpia Gestalt: Helena Bellod
. Treball Trauma: Marta Michelena
. Sistèmica Corporal: Carme Hinojosa
. Gestió Emocional: Carles Porrini
. Eneagrama per a CF: Cris Gamo
. Teràpia Familiar Sistèmica: Elisa Alarcon

escola de gestalt catalunya girona

Programa - 2 anys de formació

1. La perspectiva de la mirada sistèmica
  • Teoria General de Sistemes (TGS)
  • Què es un sistema?
  • Teràpia Familiar Sistèmica (TFS)
  • Constel·lacions Familiars (CF)
  • Aplicacions de les CF a diferents contexts d’acompanyament no terapèutic (educació, social, salut, justícia), la Pedagogia Sistèmica (PS).
2. Ordre i desordre en els sistemes familiars i en les organitzacions
 • Relacions i vincles
 • Els ordres de l’amor
 • Els ordres de l’ajuda
 • Víctimes, perpetradors/res, i salvadors/res
 • Amor cec, culpa i mala consciència
 • Moviment amorós interromput
3. Fenomenologia
 • Percepció
 • Visualització
 • Canalització
 • Camps d’informació (memòria morfogenètica, entrellaçament, ...)      
 • Meditació
4. Nivells de consciència
 • Intrapsíquica
 • Intrageneracional
 • Intergeneracional
 • Transgeneracional
 • Conscient, inconscient, subconscient, l’ombra
 • Personalitat, implicacions sistèmiques, la dimensió de l’ànima, i de l’esperit
 • El nen, l’adolescent, l’adult     
5. Introducció a les Constel·lacions Familiars
 • Context (espai, grup, facilitador/a, ...)
 • Estructura temporal
 • Àmbits d’intervenció (familiar, organitzacions, ...)
 • Tipologies (vincles familiars, salut, economia, camps emocionals, dols no elaborats, ...)
 •  
6. El que defineix la formació en Constel·lacions Familiars que es durà a terme a l’Escola Gestalt de Catalunya (Girona), i que conforma allò que les persones que en formin part hauran d’incorporar
 • Creences, expectatives           
 • Els quatre acords tolteques    
 • Les actituds
 • Els valors
 • L’ètica
 • El canvi de relats, la missió de vida
7. Vestint les Constel·lacions Familiars
 • Preparació de l’espai

 • Moment de l’acollida

 • Ubicació: centrament

 • Aprendre a contextualitzar: gestió de la conversa inicial, història familiar, clarificació de l’assumpte a treballar...

 • Desplegament de l’escenari: els representants

 • Moment de finalització de la constel·lació (límits i possibilitats)

 • Recomanació de rituals

 • Acomiadament

 • Neteja de l’espai

8. El llenguatge en les constel·lacions familiars
 • El llenguatge analògic

 • El llenguatge inconscient

 • Les frases i les imatges sanadores

 • La narrativa, els contes i els rituals

9. La importància dels indicadors
 • La generació sistèmica 

 • Els canals perceptius

 • Els estils relacionals

 • Els colors sistèmics

 • Els indicadors vitals (el que usem, el que habitem...)

 • Les repeticions i les coincidències (dates, accidents...)

 • Exclusions, identificacions, compensacions, substitucions...

   

10. Dinàmiques que es treballen en les Constel·lacions Familiars
 • Relacions de parella

 • Relacions entre pares i fills/es

 • Relacions entre germans/nes

 • Relacions amb membres del sistema transgeneracional

 • L’experiència del bessó solitari

 • Relació amb la salut

 • Relació amb l’economia, la prosperitat i l’èxit

 • Relacions dins de l’àmbit professional

 • Processos de dol: la relació entre la vida i la mort

 • Relació amb la religió i l’espiritualitat

 • Assumpte vinculats a vides passades

11. Les eines sistèmiques
 • Entrevista

 • Guió natal, història biogràfica

 • Genograma (genograma inconscient, genograma estructurat)

 • Moviments Sistèmics

 • Rituals

 • Altres (test Hartman...)

12. Els contexts familiars, tipologies familiars actuals
 • Famílies acollidores i d’adopció

 • Famílies monoparentals

 • Famílies reconstituïdes

 • Famílies del mateix gènere

 • Famílies amb processos de reproducció assistida

13. Mirades que complementen les Constel·lacions Familiars
 • Teràpia Familiar Sistèmica

 • Teràpia Gestalt

 • Sistèmica Corporal

 • Aportacions de l’Enneagrama per a les Constel·lacions Familiars

 • Neurobiologia, neurociències i el funcionament del cor

 • Psicotarologia

14. El món emocional i la gestió del trauma
 • Les tipologies d’emocions i els sentiments

 • Les emocions adoptades

 • La gestió emocional en el context de les constel·lacions familiars

 • Transferència i contratransferència

 • Enfocament del trauma en el context de les constel·lacions familiars   

 • Prevencions per evitar la retraumatització

15. Tipologies de Constel·lacions Familiars
 • Grupals

 • Individuals

 • Moviments Sistèmics

16. Protocol per la intervenció amb el referent de les Constel·lacions Familiars en contexts d’acompanyament no terapèutic
 • Etapa evolutiva

 • Fets biogràfics

 • Relació amb els pares i entre els pares

 • Implicacions sistèmiques

 • Elaboració d’històries i rituals

17. Constel·lacions familiars amb elements
 • Esmentar i comentar els diferents tipus de constel·lacions Familiars que es duen a terme actualment: amb cavalls...
18. Pràctiques
 • Realització de pràctiques internes i pràctiques supervisades

No es requereix cap estudi ni formació prèvia. 

* Recomanem fer la matrícula quan es tingui clar que es podrà assistir a les sessions. Un cop formalitzada la matrícula, si l’alumne decideix finalment no fer la formació,  l’import abonat no es tornarà.