Curs eines sistèmiques

escola gestalt de catalunya girona

Curs d'eines sistèmiques

Aquest curs es presenta des d’una perspectiva holística i integradora. Des de la visió sistèmica observem els rols i els comportaments de les persones en el seu context. Ens focalitzem en comprendre i ordenar les dinàmiques relacionals. Aquestes estan determinades per regles implícites i explicites que formen el sistema i la interacció entre els seus membres. Entenem com a sistema qualsevol grup que interaccioni (família, grups d’amics, laboral…).

Les eines sistèmiques ens ajuden a adquirir una visió àmplia de les dificultats relacionals. Ens ajuda a comprendre com el comportament d’un individu influencia a l’altre, i aquest per la seva banda influeix també sobre el primer.

Al llarg del curs adquireixes eines per acompanyar a les persones a trobar un equilibri dins el sistema on pertanyen des d’un treball més pràctic que analític.

escola gestalt de catalunya girona

Objectius del curs

Aprendre a aplicar diferents eines sistèmiques: Clics, petjades, moviments sistèmics.

Aprendre a construir un genograma des d’una perspectiva actual i plural.

Aprendre l’escolta activa i a ressonar amb el client per poder fer un retorn que li aporti un adornar-se.

Desenvolupar recursos per poder observar com es sent i es percep cada membre d’un sistema, i com el veuen i el perceben la resta.

Integrar una mirada sistèmica a nivell professional.

Aprendre a obrir-se al fenomen del moment, acceptant el que està passant tal com és, sense judici.

Aprendre a identificar i treballar un conflicte.

Assolir coneixements de l’ordre sistèmic dins un organisme per poder aportar harmonia, estabilitat i equilibri.

Adquirir coneixements i recursos per restablir l’ordre d’un sistema.

Reconèixer què poso de mi, de la meva història personal, en l’altre.

Adquirir coneixements per reconèixer un trauma, i obtenir eines per fer un bon acompanyament.

Obtenir coneixements de la teoria de camp. Com és, com s’hi treballa i què aporta.

A qui va dirigit?

01.

Professionals i estudiants en l’àmbit de l’ajuda que volen ampliar els seus coneixements per treballar en sessions individuals i grupals: psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors i educadors socials, psicoterapeutes, coachs…

02.

A tota persona interessada a conèixer què són les eines sistèmiques.

03.

Persones que volen conèixer una nova manera d’entendre i resoldre les pròpies dinàmiques familiars, laborals, afectives, etc.

No es requereix cap estudi ni formació prèvia en sistèmica ni constel·lacions familiars.

T’interessa?

escola gestalt de catalunya girona

Programa

CURS EINES SISTÈMIQUES

1. Ordres de l’amor i ajuda: pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre
2.  Estructures familiars actuals: a través del genograma familiar abordarem com gestionar les noves famílies, el gènere i la sexualitat
3. Fenomenologia i ressonància: Aprendrem a ressonar amb les persones i amb el camp i a aplicar-ho dins l’ àmbit laboral
4. Transferència i contra-transferència des d’una visió sistèmica
5.  Conflictes i trauma (malalties) des d’una visió sistèmica
6. Paternitat, maternitat i infants: pedagogia sistèmica per acompanyar a famílies en tots els àmbits
7. Organismes i empreses: aprendre a ordenar sistemes laborals des d’un enfocament sistèmic
8. Camp i moviments sistèmics: Treball pràctic supervisat amb les diferents eines apreses i profundització en el treball de camp 

*Per tal d’obtindre la titulació es requereix un 90% d’assistència. 

HORARIS

Els 3 primers dilluns del mes de 9.00 A 14.00 h 

Metodologia

Com és el curs?

Curs teòric/pràctic. A través de dinàmiques supervisades es posaran en pràctica els continguts teòrics.

Què farem?

Abordarem problemàtiques i casos particulars relacionats amb la tasca professional.

Mètode

La metodologia serà concisa, amena i pràctica, permetent i fomentant el desenvolupament i l’adquisició d’eines sistèmiques que siguin d’utilitat.

Impartit per: 

escola gestalt de catalunya girona

Altres activitats

Tallers
Tallers

Taller de constel·lacions familiars

VEURE
Teràpia
Teràpia

Constel·lacions familiars individuals

VEURE
Formació
Formació

Formació en constel·lacions familiars

VEURE