TERAPEUTES I PSICÒLEGS

Equip de l'escola

Sala de formació de teràpia Gestalt Catalunya Girona
ELS ORÍGENS DE L'ESCOLA GESTALT CATALUNYA GIRONA

Espailúdic va néixer el 1998 seguint el nostre impuls genuí dirigit al coneixement de l’ésser humà i la millora de la seva qualitat de vida posant-nos al servei de les persones.

L’Escola Gestalt de Catalunya de Girona és un espai de FORMACIÓ i TERÀPIA que potencia la trobada amb un mateix i entre persones d’una forma conscient i saludable. Entenem com salut prendre consciència d’un/a mateix/a, ser solidari amb els altres i desenvolupar l’interès amorós a adquirir destresa en gaudir de viure.

Tenim confiança en la naturalesa humana i la seva capacitat d’autoregulació. Practiquem i animem al coneixement i l’observació d’un mateix per així tranquil·litzar i aquietar la ment per poder aprendre a viure amb més serenitat, més eficàcia i menor esforç.

L'EQUIP DE L'ESCOLA

Direcció

Directora de l’Escola Gestalt de Catalunya-Girona

Co-director de l’Escola Gestalt de Catalunya, Espailúdic

Col·laboradors

Terapeuta Gestalt

Terapeuta Gestalt

Constel·ladora familiar

Mestra Reiki Usui

Terapeuta Gestalt

Titulat en Shiatsu Gestàltic